Peskanje

S peskanjem obogatimo steklo z različnimi vzorci, ki so površinski ali globoki do 2mm. Peskamo po vaših vzorcih ali po naših predlogih.